Behandlingen er smertefri, og mange tror selv at behandlingen er behagelig. Ved akutte forhold kan en effekt raskt ses, forbedret mange ganger etter første behandling. Ved langvarige plager (over tre måneder) må opptil fem behandlinger gis før det kan avgjøres om behandlingen er effektiv.